ข่าวประกาศ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔

 

Page View : 1,510
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 65
06 Dec 2021 20:28
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวัน พฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
17 Nov 2021 16:25
พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์
02 Nov 2021 15:44
กองดุริยางค์ทหารอากาศจัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกียรติยศ ร่วมกับ กองพันที่๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
30 Oct 2021 12:15
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP