โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี โรงเรียนดุริยางค์ 3 เหล่าทัพ ครั้งที่ 16

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโรงเรียนดุริยางค์ ๓ เหล่าทัพ

ความเป็นมา

          กีฬาเชื่อมความสามัคคีโรงเรียนดุริยางค์ ๓ เหล่า เป็นแนวคิดของ พ.อ.โชติภณ  จันทร์อยู่  ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารบก  ที่ต้องการเห็นข้าราชการครู อาจารย์ นักเรียนดุริยางค์ทหารบก และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ได้มีโอกาสรู้จักกัน เพื่อที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้  แนวคิด ทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านดนตรี จึงดำริให้ รร.ดย.ทบ.ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีขึ้น  โดยได้มีการประชุมตกลงกันว่าในแต่ละปี โรงเรียนทั้ง ๒ จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้

          ครั้งที่ ๑  รร.ดย.ทบ.รับเป็นเจ้าภาพ  โดยกำหนดจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๔๕ ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  โดยใช้ชื่อกิจกรรมกีฬาชาวพิณ ทบ.และ ทร. แล้วต่อมาได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโรงเรียนดุริยางค์ ๓ เหล่าทัพ

          ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๔๕  จัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาฐานทัพเรือ กรุงเทพฯ รร.ดย.ทร.เป็นเจ้าภาพ  และในปีต่อมาโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกและโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ได้เชิญโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโรงเรียนดุริยางค์ ๓ เหล่าด้วย

          ครั้งที่ ๓  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๔๖ รร.ดย.ทบ.รับเป็นเจ้าภาพ ณ สนามกีฬากองทัพบก

          ครั้งที่ ๔  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๔๗  รร.ดย.ทร.เป็นเจ้าภาพ ณ สนามกีฬาฐานทัพเรือ กรุงเทพฯ

          ครั้งที่ ๕  รร.ดย.ทอ.เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๔๘  ณ สนามกีฬาหน้าศาลบรมรูป ร.๖  กองดุริยางค์ทหารอากาศ  และได้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อความสามัคคีดุริยางค์ ๓ เหล่า ในช่วงประมาณเดือน ก.ย.ของทุกปี

           และในครั้งที่ ๑๑  รร.ดย.ทอ.เป็นเจ้าภาพ ได้ปรับการจัดงานมาเป็นเดือน ธ.ค. เนื่องจากเสร็จสิ้นจากภารกิจต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงการจัดงานในฤดูฝน 

 

 

 

Page View : 1,968
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
5-7 ก.พ.62
07 Feb 2019 10:39
นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศจัดทำโครงการบริการทางวิชาการ ภายใต้ชื่อ "RTAF. School of Music Master Class 2016" ณ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
21 Jan 2016 05:54
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด วงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559 ประเภท นั่งบรรเลง open division เมื่อวันที่ 8 ม.ค.59
13 Jan 2016 06:04
ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558
08 Jan 2016 02:05
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP