กองดุริยางค์ : วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรคุณภาพทางสายวิทยาการดุริยางค์ของกองทัพไทย และมีความเป็นเลิศด้านการดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภารกิจ กองดุริยางค์ทหารอากาศ มีหน้าที่ดำเนินการด้านการดุริยางค์ การฝึกศึกษา และการพัฒนาการดนตรีของกองทัพอากาศ มีผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

Page View : 2,914
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP