Woraket Tagosar Abstract The symphonic masterpiece “Sanyalak Haeng Chaichana” (สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ – The Emblem of Victory) was composed to honor His Majesty King Bhumibol Adulyadej. It was written as a program symphony for standard symphony orchestra
13 Jul 2016 14:43
เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
17 Dec 2015 22:29
รางวัลชนะเลิศประเภท Wind Ensemble ในการแข่งขันประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๓ มื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ได้มอบรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเงินรางวัลมูลค่า ๑ ล้านบาท ให้กับ นาวาอากาศ
17 Dec 2015 22:26
ดนตรีบลูส์ เป็นดนตรีที่คงรูปแบบเดิม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นรูปแบบของดนตรีประเภทหนึ่ง เกิดจากสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนดำที่หลั่งไหลเข้าสู่สหรัฐอเมริกาเพื่อการเป็นทาส สภาพชีวิตที่คับแค้นของพวกเขาได้ถูกนำเสนอผ่านบทเพลงด้วยการร้อง หรือสวดอ้อนวอนในทางศาสนาที่ เป็นท่วงทำนองที่น่าเศร้า อันเป็นเอกล
17 Dec 2015 22:26
๑. การแต่งการเรียบร้อย ในการไปชมการแสดงดนตรีควรแต่งกายให้เรียบร้อย เหมาะสม โดยเฉพาะการแสดงดนตรีที่เป็นพิธีการมากๆ การแต่งการแบบสากลนิยมจัดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ๒. การไปถึงสถานที่แสดงก่อนเวลา ถือเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติที่ผู้เข้าชมควรไปถึงสถานที่ แสดงก่อนเวลา และนั่งตามที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนการแสดงจะเร
17 Dec 2015 22:25
เมษายน 25, 2011 โดย ครูไหว ��� ชาวโลกต่างพากันตกตลึงกันพอสมควรหลัง จากที่ โชนเบิร์ก (Arnold Schoenberg ค.ศ 1874- 1951) สตราวินสกี (Igor Stravinsky ค.ศ. 1882- 1971) และจอร์จ เกอร์ซวิน (George Gershwin ค.ศ.1898-1937)ได้นำรูปแบบใหม่ของดนตรี คลาสสิกให้กับผู้ฟังรู้จักในยุโรปโดยเฉพาะเพลง Rhapsody in Blue ในปี ค.ศ. 1924 โดยการนำเอา วลีของแจ๊สมาผสมกับลีลาของดนตรีคลาสสิก เป็
17 Dec 2015 22:24
บันไดขั้นที่ 1 มองตัวเองว่าดีและมีค่าทุกวัน บันไดขั้นที่ 2 มองคนอื่นดี มองโลกในแง่ดี บันไดขั้นที่ 3 ทำวันนี้ให้ดีที่สุด บันไดขั้นที่ 4 มีความหวังและเชื่อว่าอนาคตจะดี เสมอ บันได้ขั้นที่ 5 ปรับปรุงตัวเองเสมอ
17 Dec 2015 22:23
โน้ตเพลงกองทัพอากาศ โน้ตเพลงกองบินต่างๆ เพลงประจำหน่วยงานในสังกัดกองทัพอากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย
17 Dec 2015 22:23
เมื่ออายุ 7 ขวบ ท่านเริ่มรับการศึกษาวิชาสามัญที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ในชั้นต้นได้เข้าเรียนในแผนกภาษาฝรั่งเศส จนจบหลักสูตร แล้วจึงได้เข้าเรียนต่อในแผนกวิชาภาษาอังกฤษ รวมเวลาที่อยู่ในโรงเรียนนี้ 11 ปี
17 Dec 2015 22:21
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP