โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่กำลังพล กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นาวาอากาศเอก ชยกร โชติพิทยานนท์ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่กำลังพล กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประจำปี ๒๕๖๗ ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
21 Mar 2024 12:46
นาวาอากาศเอก ชยกร โชติพิทยานนท์ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ของกองบิน ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗
18 Mar 2024 10:33
นาวาอากาศเอก ชยกร โชติพิทยานนท์ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ของกองบิน ๒๓ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗
14 Mar 2024 09:41
นาวาอากาศเอก ชยกร โชติพิทยานนท์ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ของกองบิน ๒๑
13 Mar 2024 13:36
นาวาอากาศเอก ชยกร โชติพิทยานนท์ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ กองบิน ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ
12 Mar 2024 09:37
นาวาอากาศเอก ชยกร โชติพิทยานนท์ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ของกองบิน ๔ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗
04 Mar 2024 09:14
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมี นาวาอากาศเอก เสรวรรถ คล้ายพุฒ ผู้บังคับการกองบิน 46 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นรกิตติ์ ผลพิบูลย์ เสนาธิการกองบิน 46 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม พิศณุโลกประชานารถ กองบังคับการ กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
01 Mar 2024 09:42
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ปกป้อง สุระกุล รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑
01 Mar 2024 09:34
พลอากาศตรี มณเฑียร หมีโชติ ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพลดุริยางค์ รุ่นที่ ๓๔
14 Feb 2024 08:46
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดวงโยธวาทิตเข้าร่วมซ้อมใหญ่ พิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องใน “วันกองทัพไทย” เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ลานอุทยานการบิน
17 Jan 2024 17:20
นาวาอากาศเอก ชยกร โชติพิทยานนท์ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้รับมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 2 เครื่อง จากบริษัทฟังชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยมี พล.อ.อ.ถาวร ศิริสัมพันธ์ และ คณะ บริษัท ฟังชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
15 Dec 2023 11:25
นาวาอากาศเอก ชยกร โชติพิทยานนท์ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นายทหารชั้นประทวนสังกัด กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
06 Dec 2023 14:09
พิธีไหว้ครูดนตรี และ นาฏศิลป์ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
06 Dec 2023 13:58
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมกับโรงเรียนดนตรี 99 Musicroom Thailand ได้จัดโครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน
15 Nov 2023 11:27
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดนักดนตรีวงโยธวาทิต ๑๕ นาย ร่วมกับ นักดนตรีวงโยธวาทิตที่ ๔ รับ-ส่ง เสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖ ณ ท่าอากาศยาน บน.๔๑
24 Oct 2023 08:55
ดย.ทอ.อย. จัดวงดนตรีบรรเลง ในพิธีมอบรางวัล จนท. และนักกีฬา ทอ. ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
20 Oct 2023 09:10
ด้วยแนวคิดของ น.อ.ชยกร โชติพิทยานนท์ ผบ.ดย.ทอ.อย. ที่ให้นโยบายไว้ว่า " วินัยทหาร ต้องควบคู่กับการดนตรี" ดย.ทอ.อย.จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวินัยทหาร ในวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยครูฝึกจาก ศูนย์การทหารอากาศโยธิน เพื่อให้ข้าราชการของ ดย.ทอ.ทุกคนมีระเบียบวินัยและมีคุณลักษณะทางทหารที่ดี เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพอากาศ
19 Oct 2023 11:39
นาวาอากาศเอก ชยกร โชติพิทยานนท์ ผบ.ดย.ทอ.อย. มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับกำลังพล ดย.ทอ.อย. ณ ที่ตั้งดอนเมือง และ มว.ดย. ณ ที่ตั้งต่างจังหวัด ผ่านระบบ video conference โดยนำนโยบาย ผบ.ทอ. และ ผบ.อย. แปลงยุทธศาสตร์สู่แนวทางการปฏิบัติงานของ ดย.ทอ.อย.นำ Soft Power ที่โดดเด่นด้านการดนตรีมาขับเคลื่อนหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อกองทัพอากาศ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ ขรก.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2566 ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
19 Oct 2023 11:28
นาวาอากาศเอก ยิ่งศักดิ์ เรืองฉาย ส่งมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชา ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้แก่ นาวาอากาศเอก ชยกร โชติพิทยานนท์ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ท่านใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566
19 Oct 2023 09:22
5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
21 Apr 2023 22:06
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง สำหรับประวัติวันมาฆบูชา ความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมถึงกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ
21 Mar 2023 10:43
ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในภารกิจการประชุม APEC 2022
16 Nov 2022 01:56
พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์
02 Nov 2021 15:44
กองดุริยางค์ทหารอากาศจัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกียรติยศ ร่วมกับ กองพันที่๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
30 Oct 2021 12:15
ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา
30 Oct 2021 11:48
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารดุริยางค์ขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๓
29 Sep 2020 11:26
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มีความยินดีเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์
15 Nov 2019 10:23
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
24 Oct 2019 14:35
20 Jun 2019 10:51
ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา ครั้งที่ 12
20 Jun 2019 10:48
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP