โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริส่วนพระองค์ในเรื่องการจัดทำฝนหลวง
01 Feb 2021 11:56
โดยต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องมือดนตรี (เครื่องใดเครื่องหนึ่ง)ดังนี้ Clarinet Trumpet หรือ Cornet French Horn หรือ Mellophone Trombone Euphonium หรือ Baritone Tuba หรือ Sousaphone Percussion คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.เป็นชาย สถานภาพ โสด อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2546-2549) การรับสมัคร 1.สมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://rtafband.thaijobjob.com ระบบจะทำการเปิดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 14 ธ.ค.63 - 29 ม.ค.64 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 2.สามารถมาสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ในวันที่ 25 - 29 ม.ค.64 ในเวลาราชการ (ผ่านทางระบบโดยมีเจ้าหน้าที่แนะนำ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rtafband.com หรือ facebook.com/โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ Id line : @rtafsm
09 Dec 2020 13:42
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารดุริยางค์ขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๓
29 Sep 2020 11:26
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 63
13 Dec 2019 10:37
รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นักแสดง
04 Dec 2019 16:04
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มีความยินดีเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์
15 Nov 2019 10:23
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
24 Oct 2019 14:35
หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒
09 Oct 2019 11:17
20 Jun 2019 10:51
ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา ครั้งที่ 12
20 Jun 2019 10:48
วงโยธวาทิตกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำแถวกองทหารเกียรติยศ รับ-ส่ง เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๕ พ.ค. ๒๕๖๒
20 Jun 2019 10:40
https://drive.google.com/open?id=1J0smVhX8ckU8_WHe4q-A2DcQ-0nViGkd
05 Jun 2019 11:11
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Online Questionnaire) กผค.จร.ทอ. (RM & KM)
21 Mar 2019 15:31
ปลูกฝังค่านิยมหลัก ทอ. ให้แก่ข้าราชการ ดย.ทอ.อย.
13 Mar 2019 13:55
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องดุริยางค์ขั้นพื้นฐาน
15 Feb 2019 11:38
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ ครั้งที่ ๑ หน่วย บน.๕๖,บน.๗,บน.๕ และ รร.การบิน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ พ.ย.๖๑
19 Nov 2018 10:06
นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์ เทภาสิต ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำพิธีส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา "ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน" ให้แก่ นาวาอากาศเอก มณเฑียร หมีโชติ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (ท่านใหม่) โดยมี นายทหารชั้นผ
02 Oct 2018 15:05
03 Jul 2018 13:08
08 Jun 2018 14:06
08 Jun 2018 10:13
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพลอากาศเอกจอม รุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๙ เม
10 Apr 2018 10:04
การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ในวันที่ 29 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต
31 Jul 2017 03:16
การแสดงดนตรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนได้ฟัง ภายใต้ชื่อคอนเซ็ปต์ "ยิ้มสู้ จงรักษ์ ภักดี"(ครั้งที่๒)
27 Jun 2017 11:46
พิธีอัญเชิญพระพุทธนิมิตวิชิตมารดุริยมงคลประดิษฐานหอพระ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ก.ย. ๕๙ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร บก.ดย.ทอ.อย. โดยมีพลอากาศโท ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผบ.อย. เป็นประธานในพิธี
04 Oct 2016 10:53
แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้บริการเว็บไซต์กองดุริยางค์ทหารอากาศ
09 Jul 2016 17:35
25 Jun 2016 17:57
08 Mar 2016 02:19
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP