กองดุริยางค์ : พันธกิจ

พันธกิจ (อ้างอิง ขอบเขต ความรับผิดชอบ และหน้าที่สำคัญ จากเอกสารการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (อัตรา ทอ.๕๒))


๑.   บำรุงสภาพขวัญให้กับกำลังพลทหารอากาศ

๒.   เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ

๓.   เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของกำลังพลกองทัพอากาศ

๔.   ปฏิบัติภารกิจตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Page View : 2,193
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP