โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.59 นดอ.กรวิชญ์ รักผึ้ง และ นดอ.นนทปรีชา  อุ่นเจริญ  เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรับรับโลห์เกียรติยศและประกาศนียบัตรเยาวชนดีเด่น   เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 59

                 

Page View : 3,369
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
5-7 ก.พ.62
07 Feb 2019 10:39
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
19 Dec 2018 11:28
นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศจัดทำโครงการบริการทางวิชาการ ภายใต้ชื่อ "RTAF. School of Music Master Class 2016" ณ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
21 Jan 2016 05:54
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด วงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559 ประเภท นั่งบรรเลง open division เมื่อวันที่ 8 ม.ค.59
13 Jan 2016 06:04
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP