การจัดหน่วย : หน่วยที่ 2 กองดนตรี
หน่วยที่ 2 กองดนตรี

นาวาอากาศเอกชฎิล  บุตรศรี

หัวหน้ากองดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

 

 

นาวาอากาศโทสุกฤษฏิ์ อัญบุตร

รอง หัวหน้ากองดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

 

กองดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

          มีหน้าที่  ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล การฝึกซ้อม การบรรเลง

จัดทำคำบรรยาย รายการบรรเลง ประวัติบทเพลง รวบรวม ตรวจสอบ เก็บรักษา รายงานการบรรเลง และสถิติการบรรเลง

มีหัวหน้ากองดนตรี เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

Page View : 3,983
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP