การจัดหน่วย : หน่วยที่ 2 กองดนตรี : หน่วยที่ 2.4 แผนกดนตรีไทย
หน่วยที่ 2.4 แผนกดนตรีไทย

 

น.ต. นฤพนธ์ พิกุลหอม

รอง หน.ผดท.กดต.ดย.ทอ.อย

 

ร.ท. หญิง สุชาพัทธ์ จ้อยจุฑา

นายวง ผดท.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

ร.ท. หญิง วรรธนพรรณ จ้อยจุฑา

นายวง ผดท.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ผดท.กดต.ดย.ทอ.อย.

มีหน้าที่

ควบคุม กำกับดูแล ฝึกซ้อม ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องดนตรี รวมทั้งปฏิบัติการแสดงดนตรีตามที่ได้รับมอบ

มี หัวหน้าแผนกดนตรีไทย เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

 

ภารกิจ 

ปฎิบัติหน้าที่การบรรเลงงานพิธี และสถานรื่นเริง รวมทั้งงานประเพณี งานศาสนา

และงานมงคลต่างๆ

 

Page View : 7,199
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP